Razmere 13.9.2014

reke 2

Stanje 16.2.2014 ob 20:30

Krka in Ljubljanica sta še vedno precej nad opozorilno vrednostjo in poplavljata na območju vsakoletnih poplav. Močneje so narasle že reke Nadiža, Sava in Soča v zg. toku, Učja in Koritnica, vendar so še vse precej pod opozorilnimi vrednostmi.

Zaradi obilnih padavin v noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan pričakujemo močan porast vodotokov v SZ polovici Slovenije in še povečanje že sedaj skoraj rekordnih vodostajev na Kraških poljih. Cerkniško jezero bo zelo verjetno preseglo 600cm na vodomerni postaji pri Dolenjem jezeru, vodostaj Planinskega polja pa se lahko v naslednjih dneh tudi poveča še za kakšen meter.

Kritične za poplave se zdijo reke Pšata, Savinja, Sori, Idrijca, Tržiška Bistrica, Paka, Rača, Gradaščica, Kamniška Bistrica, Soča, Sava, morda Vipava, Drava (če ne bo snežilo) lahko pa tudi druge manjše reke v SV Sloveniji in morda tudi Reka. Kasneje pa ponovno zopet Krka in Ljubljanica. Na Ljubljanskem barju se bo postopoma območje poplav razširilo tudi na območja kjer ta niso tako pogosta.

 

16.2.2014 2030

 

 

 

 

 

Stanje 12. 2. 2014 ob 12:30

Ljubljanica je visoka a ne narašča več. Tudi Mestinjščica počasi končuje z naraščanjem in je presegla opozorilni pretok in dosegla precej veliko povratno dobo. Velika je tudi Sava v spodnjem toku. Ledava je dosegla opozorilno vrednost in še narašča.

Preostale reke ne ogrožajo naselij in niso tako velike razen Krke. 

Krka bo v naslednjih urah dosegla zelo velik pretok z večletno povratno dobo. Poplave bodo obsežne.

1222014-1230

 

Stanje 11.2.2014 ob 8:30

1122014-830a

Komentar:

Branica: Glede na zadnje mesece nič posebnega
Gradaščica: Višek dosežen. Konkretno je poplavljala a sam ne verjamem arsotovim povratnim dobam za njo
Idrijca: Kar lepo je narasla. Skoraj do opozorilne vrednoti. Upada.
Krka: Stagnira a bo spet začela naraščati
Ljubija: Zelo redko jo vidimo tako visoko
Ljubljanica: Velika in poplavlja. Tako visoka je v povprečju enkrat na leto. Bi utegnila še naraščati.
Mestinjščica: Narašča. Kje se bo ustavila?
Nadiža: Dosegla opozorilno vrednost in upada.
Poljanska Sora: Šla kar lepo čez opozorilno vrednost in dosegla 3 letno povratno dobo. Že upada.
Pšata: Presegla opozorilno vrednost. Višek dosežen
Rača: Presegla opozorilno vrednost. Trenutno je najvišja in bo začela upadati.
Reka Trpčane: Zopet poplave v manjšem obsegu v zg. toku. Močno je že upadla.
Sava: Na nekaterih delih bo v naslednjih urah lahko dosegla opozorilno vrednost
Soča Solkan: Presežena opozorilna vrednost. Sicer brez posebnosti.
Sora Suha: Bila blizu opozorilne vrednosti in je dosegla 1 letno povratno dobo.
Vipava: Presegla opozorilne vrednosti in ponekod lahko poplavi v manjšem obsegu. Še nekoliko narašča.

Cerkniško jezero: Zelo visok vodostaj (prek 5m na merilnem mestu)

Kraška polja: Zelo visok vodostaj

Stanje 9.2.2014 ob 17:00

Dež je oslabel in ponekod ponehal. Nekatere reke so že dosegle višek, druge ga še bodo. Močneje so narasle Pšata, Gradaščica, Krka, Ljubljanica, Rača, Poljanska Sora ter tudi Sava, Vipava in Soča. 

Manjše opozorilo za naslednje ure velja za reke: Ljubljanica, Krka, Rača in Pšata. Tudi Sava lahko v srednjem in spodnjem toku doseže opozorilni pretok.

 

 

9.2.2014 1700

Stanje 8.2.2014 ob 8:30

Ponoči so reke ob dežju začele naraščati. Nekatere manjše reke so že dosegle višek, druge ga bodo tekom dneva. 

Nekoliko nad opozorilnimi vrednostimi so reke Gradaščica, Ljubija in Ljubljanica. Zadnja poplavlja območja z zelo pogostimi poplavami.

V prihodnjih dneh bodo morda še najbolj kritični vodostaji na kraških poljih, saj bo poleg taljenja snega občasno tudi deževalo. Zaradi vejevja v strugah lahko v prihodnje že manjši vodostaji povzročajo poplave. 

8.2.2014 830

Stanje 1.2.2014 ob 18:00

Reka ponovno narašča. V zg. toku poplavlja. Tokrat bo morda bolj kritična v spodnjem toku. Druge reke za zdaj niso kritične. Bistveno hujše posledice prinaša žled.

1.2.2014 1800

Stanje 31.1.2014 ob 16:00

Reka je tudi v sp. toku prenehala z naraščanjem. Dosegla je povratno odbo okoli 10 let po podatkih arsa.
Velika je Nadiža, ki bi utegnila še malce narasti. Prebuja se Vipava.

31.1.2014 1600