Stanje 11.2.2014 ob 8:30

1122014-830a

Komentar:

Branica: Glede na zadnje mesece nič posebnega
Gradaščica: Višek dosežen. Konkretno je poplavljala a sam ne verjamem arsotovim povratnim dobam za njo
Idrijca: Kar lepo je narasla. Skoraj do opozorilne vrednoti. Upada.
Krka: Stagnira a bo spet začela naraščati
Ljubija: Zelo redko jo vidimo tako visoko
Ljubljanica: Velika in poplavlja. Tako visoka je v povprečju enkrat na leto. Bi utegnila še naraščati.
Mestinjščica: Narašča. Kje se bo ustavila?
Nadiža: Dosegla opozorilno vrednost in upada.
Poljanska Sora: Šla kar lepo čez opozorilno vrednost in dosegla 3 letno povratno dobo. Že upada.
Pšata: Presegla opozorilno vrednost. Višek dosežen
Rača: Presegla opozorilno vrednost. Trenutno je najvišja in bo začela upadati.
Reka Trpčane: Zopet poplave v manjšem obsegu v zg. toku. Močno je že upadla.
Sava: Na nekaterih delih bo v naslednjih urah lahko dosegla opozorilno vrednost
Soča Solkan: Presežena opozorilna vrednost. Sicer brez posebnosti.
Sora Suha: Bila blizu opozorilne vrednosti in je dosegla 1 letno povratno dobo.
Vipava: Presegla opozorilne vrednosti in ponekod lahko poplavi v manjšem obsegu. Še nekoliko narašča.

Cerkniško jezero: Zelo visok vodostaj (prek 5m na merilnem mestu)

Kraška polja: Zelo visok vodostaj