Stanje 12. 2. 2014 ob 12:30

Ljubljanica je visoka a ne narašča več. Tudi Mestinjščica počasi končuje z naraščanjem in je presegla opozorilni pretok in dosegla precej veliko povratno dobo. Velika je tudi Sava v spodnjem toku. Ledava je dosegla opozorilno vrednost in še narašča.

Preostale reke ne ogrožajo naselij in niso tako velike razen Krke. 

Krka bo v naslednjih urah dosegla zelo velik pretok z večletno povratno dobo. Poplave bodo obsežne.

1222014-1230