Stanje 16.2.2014 ob 20:30

Krka in Ljubljanica sta še vedno precej nad opozorilno vrednostjo in poplavljata na območju vsakoletnih poplav. Močneje so narasle že reke Nadiža, Sava in Soča v zg. toku, Učja in Koritnica, vendar so še vse precej pod opozorilnimi vrednostmi.

Zaradi obilnih padavin v noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan pričakujemo močan porast vodotokov v SZ polovici Slovenije in še povečanje že sedaj skoraj rekordnih vodostajev na Kraških poljih. Cerkniško jezero bo zelo verjetno preseglo 600cm na vodomerni postaji pri Dolenjem jezeru, vodostaj Planinskega polja pa se lahko v naslednjih dneh tudi poveča še za kakšen meter.

Kritične za poplave se zdijo reke Pšata, Savinja, Sori, Idrijca, Tržiška Bistrica, Paka, Rača, Gradaščica, Kamniška Bistrica, Soča, Sava, morda Vipava, Drava (če ne bo snežilo) lahko pa tudi druge manjše reke v SV Sloveniji in morda tudi Reka. Kasneje pa ponovno zopet Krka in Ljubljanica. Na Ljubljanskem barju se bo postopoma območje poplav razširilo tudi na območja kjer ta niso tako pogosta.

 

16.2.2014 2030