Stanje 31.1.2014 ob 9:00

Stanje 31.1.2014 ob 9:00

Reka Reka je v zgornjem in spodnjem toku zelo velika in je dosega pretok s povratno dobo 3-4 let. Visoko je tudi Jadransko morje.

Ostale večje reke so v okviru običajnih vrednosti. Le Nadiža je tudi močneje narasla.

 

31.1.2014 900