Več-stoletne vode 13.9.2014!! Potok Toplica, reki Radulja in Krka(Družinska vas...)

Več-stoletne vode 13.9.2014!! Potok Toplica, reki Radulja in Krka.

 
Letos naj res obilno močijo "od zgorej". Nestanovitno vreme, z obilnimi padavinami se je iz poletja premaknilo v jesen. Odcepljena jedra hladnega zraka, ki krožijo nad nami dalj časa. Puščajo izjemno obilne padavine. Preteklo noč je ponovno močno deževalo. Do med 22.uro in 4.uro zjutraj je padlo kar 60L dežja/m2. V tem mesecu že 225L dežja/m2. Zaradi izjemne namočenosti tal in visoke podtalnice, je praktično večina vode pritekla v struge. POsledice pa so bile zelo hudo.
 
Izjemno je narasel potok Toplica, ki si je, pe nikoli do sedaj, utrl pot kar po glavni cesti. Voda je na najnižjem delu ceste dosegala meter višine!!
 
 
Gospa je poskušala voziti skozi globoko vodo. A je prišla le do sredine in na pomoč je morala prit avtovleka.
 
 
 
 
 
 
 
Potok Toplica je razlil res precej obsežno. Polave so bile hujše kot septembra 2010!

 

 

 

 

Zjutraj se je voda že toliko umaknila in sledilo je čiščenje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda je tu tekla mimo zidu in s sabo odnašala tlakovce in pesek.

 

 

Obesžne poplave Radulje.

 

 

 

Poplavljen Škocjan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center je bil več kot pol metra pod vodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalite so bile vse hiše v centru Škocjana.

 

 

 

Reka Krka pri Gorenji Gomili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodomerna postaja!

 

 

 

Zaradi razmočenega terena so se prožili številni plazovi. Pobočje Vinjega Vrha.

 

 

 

Polave reke Krke.

 

 

PLaz, ki je v dolino odnesel kar nekaj materiala in drevja.

 

 

 

 

 

Tuti trtje je šlo v dolino.

 

 

Pa zapiralo ceste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potok Toplica, s kakšnim metrom nižjim vodostajem.

 

 

 Avtor reportaže:Blaž Košak