Stanje 8.2.2014 ob 8:30

Ponoči so reke ob dežju začele naraščati. Nekatere manjše reke so že dosegle višek, druge ga bodo tekom dneva. 

Nekoliko nad opozorilnimi vrednostimi so reke Gradaščica, Ljubija in Ljubljanica. Zadnja poplavlja območja z zelo pogostimi poplavami.

V prihodnjih dneh bodo morda še najbolj kritični vodostaji na kraških poljih, saj bo poleg taljenja snega občasno tudi deževalo. Zaradi vejevja v strugah lahko v prihodnje že manjši vodostaji povzročajo poplave. 

8.2.2014 830